Miodrag Azanjac

Asocijacija flautista Srbije “Miodrag Azanjac” osnovana je 2002. godine kao neprofitabilna strukovna organizacija. Sedište Asocijacije je Muzička škola “Kosta Manojlović” u Zemunu.

Svojom brojnošću članova i razuđenošću po svim muzičkim školama a time i celokupnoj teritoriji Srbije, zauzima u potpunosti svoje mesto u našoj sredini, kao strukovno udruženje iz oblasti kulture i obrazovanja. Asocijacija se iznedrila kao nužnost. Interesovanje i potreba profesora, profesionalnih muzičara, studenata i učenika muzičkih škola je veliko.

Udruženje ove vrste nastalo je iz želje i potrebe za proširivanjem znanja mladih muzičara i njihovih pedagoga. U nameri da poboljša kvalitet rada i izvođaštva flautista u našoj sredini Asocijacija planira niz aktivnosti. Po ugledu na inostrane asocijacije ovog tipa, naša Asocijacija želi da bude organizator različitih programa koji imaju veze sa usavršavanjem nastave flaute u muzičkim školama, koncertne aktivnosti, izvođačke prakse… Kada se uzme u obzir da svaka asocijacija ovog tipa u svetu upravo oko sebe okuplja najveći broj flautista jasno je da se i u našoj sredini javila potreba za ovakvom organizacijom. 

Osnovna namera Asocijacije je saradnja sa sličnim udruženjima i inostranim umetnicima i pedagozima. 

Asocijacija pored festivala planira događaje tokom cele godine u zavisnosti od svojih materijalnih mogućnosti. Naša želja je da mladi muzičari međusobno sarađuju i imaju priliku da što više javno nastupaju.


PRISTUPNICA ASOCIJACIJI